Zajmujemy się głównie sprawami z zakresu:

Prawo rodzinne

Rozwód, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, alimenty, ustalenie ojcostwa, rozdzielność majątkowa.

Odszkodowania

Wypadki komunikacyjne, wypadki śmiertelne, błąd lekarski, wypadek w rolnictwie.

Prawo spadkowe

Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, umowy dotyczące spadku.

Prawo cywilne

Sprawy o zapłatę czynszu najmu, ochrona dóbr osobistych, zasiedzenie, naruszenie własności, sporządzanie umów.

Prawo pracy i ubezpieczeń

Sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, emerytury, renty, zasiłki.

Prawo administracyjne

Odwołanie od decyzji, skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarga kasacyjna.

O kancelarii

Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców, zarówno w zakresie jednorazowych zleceń jak i stałej obsługi prawnej.

Zakres usług świadczonych przez kancelarię dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb naszych klientów, którym zapewniamy profesjonalną pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania.

Specjalizujemy się w prawie rodzinnym, spadkowym i cywilnym, w szczególności z zakresu odszkodowań.

-->